Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

57069 - Gardening Equipment Sales

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 23/01/2021
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm 1 Năm

Địa điểm

Hải Phòng

Bắc Ninh

Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Hải Phòng | Bắc Ninh

First Alliances

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội | Bắc Ninh | Hải Phòng

First Alliances's Client

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần FECON

$ 20 Tr - 40 Tr VND

  • Hà Nội

Tập đoàn Central Retail Việt Nam - Supermarket Urban

$ 4,5 Tr - 5 Tr VND

  • Hà Nội

Tập đoàn Central Retail Việt Nam - Supermarket Urban

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

Tập đoàn Central Retail Việt Nam - Supermarket Urban

$ 4,5 Tr - 5 Tr VND

  • Hà Nội

Tập đoàn Central Retail Việt Nam - Supermarket Urban

$ 4,5 Tr - 5 Tr VND

  • Hà Nội

Tập đoàn Central Retail Việt Nam - Supermarket Urban

$ 4,5 Tr - 5 Tr VND

  • Hà Nội

Tập đoàn Central Retail Việt Nam - Supermarket Urban

$ Trên 5 Tr VND

  • Hà Nội