Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

57972 - Web BackEnd Developer (PHP/NodeJS)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 1.000 - 1.500 USD
Hết hạn nộp 14/02/2021
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 2 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Dưới 55 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

QUESS CORP VIETNAM

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Công ty CP SX TM & DV Juno

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 15,4 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty CP SX TM & DV Juno

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 15,4 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Talent Trader Vietnam

$ 39,6 Tr - 48,4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh