Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

57976 - Web FrontEnd Developer

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 1.000 - 1.500 USD
Hết hạn nộp 14/02/2021
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 2 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Dưới 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Representative Office of Kimson Limited

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN WEDDING BOOK VIỆT NAM

$ 15 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty CP Giải Pháp Kinh Doanh Nền Tảng

$ 10 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Digiworld Corporation

$ 20 Tr - 35 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty CP SX TM & DV Juno

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

QUESS CORP VIETNAM

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Công ty CP SX TM & DV Juno

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Hồ Chí Minh