Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

60669 - Japanese Speaking - Recruitment & Training

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 500 - 800 USD
Hết hạn nộp 31/05/2021
Ngành nghề Nhân sự
Kinh nghiệm 3 Năm

Địa điểm

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 30 Tr - 35 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,9 Tr - 13,2 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 26,4 Tr - 55 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 33 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 26,4 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 13,2 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 17,6 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 19,8 Tr VND

  • Hà Nội