Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

60694 - Japanese Speaking - After-sales operation

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 1.000 - 2.300 USD
Hết hạn nộp 31/05/2021
Ngành nghề Bảo trì / Sửa chữa
Kinh nghiệm 4 Năm

Địa điểm

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 12,1 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 15,4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Yes4All

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 18,9 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 17,6 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 14,3 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 12,1 Tr - 13,2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 10,6 Tr - 16,1 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 19,8 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh