Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

60760 - Japanese Speaking - Production & Quality Control

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 1.000 - 1.500 USD
Hết hạn nộp 04/08/2021
Ngành nghề Quản lý chất lượng (QA/QC)
Kinh nghiệm 3 Năm

Địa điểm

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 16,5 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 7,7 Tr - 11 Tr VND

  • Đồng Nai

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 14,3 Tr - 19,4 Tr VND

  • Phú Yên

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 12,1 Tr VND

  • Đồng Nai

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

  • Đồng Nai

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 26,4 Tr VND

  • Đồng Nai

Newtimes Development Limited

$ Cạnh tranh

  • Thái Bình

Next Sourcing Limited

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

CEI International Investments VN

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương