Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

61158 - SAP Success Factors Consultant

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 3.000 - 6.500 USD
Hết hạn nộp 16/08/2021
Ngành nghề Tư vấn , CNTT - Phần mềm , CNTT - Phần cứng / Mạng
Kinh nghiệm 5 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 66 Tr - 143 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Teamwork Vietnam Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 18,7 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 28,6 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ 60 Tr - 70 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 47,3 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh