Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

61444 - Japanese Speaking - Admin cum Director Assistant Staff

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 700 - 900 USD
Hết hạn nộp 24/08/2021
Ngành nghề Hành chính / Thư ký
Kinh nghiệm 3 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 13,2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 14,3 Tr - 37,4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 14,3 Tr - 37,4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 13 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 24,2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 12,1 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 12,1 Tr - 13,2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 30,8 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SCE PROJECT VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh