Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

61650 - Japanese speaking - Sales Executive

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 380 - 520 USD
Hết hạn nộp 10/07/2021
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh

Địa điểm

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Yes4All

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 39,6 Tr - 55 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 15,4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 12,1 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 13,2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 18,9 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,9 Tr - 12,1 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 17,6 Tr VND

  • Hồ Chí Minh