Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

61662 - Technical Specialist (Android)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 786 - 1.170 USD
Hết hạn nộp 10/07/2021
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 3 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,3 Tr - 25,7 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 12 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Dưới 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 12 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Nasys

$ 12 Tr - 23 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

TPS Software

$ 26,4 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

INFINITECH co., ltd

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh