Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

61687 - Japanese speaking - Project Leader

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 795 - 1.000 USD
Hết hạn nộp 10/07/2021
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 4 Năm

Địa điểm

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 44 Tr - 55 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 30 Tr - 35 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 26,4 Tr - 55 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,9 Tr - 13,2 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 17,6 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 33 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 13,2 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,4 Tr - 9,5 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 26,4 Tr VND

  • Hà Nội