Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

61688 - Car coating sales

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 430 - 550 USD
Hết hạn nộp 10/07/2021
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm 2 Năm

Địa điểm

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 50 Tr - 70 Tr VND

  • Đồng Nai | Hồ Chí Minh | Bình Dương

Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

MegaCEO

$ 44 Tr - 46,2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Jotun Paints Vietnam Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương

PERSOLKELLY Vietnam

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Toyota Financial Services Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ 66 Tr - 110 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Jotun Paints Vietnam Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN MYXTEAM

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh