Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

61720 - Japanese Speaking - Project Management Assistant

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 1.000 - 2.500 USD
Hết hạn nộp 10/07/2021
Ngành nghề Xây dựng
Kinh nghiệm 6 - 7 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 19,8 Tr - 26,4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 12,1 Tr - 13,2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 12,1 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Aeon Việt Nam

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 13,2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 28,6 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 28,6 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Aeon Việt Nam

$ 14 Tr - 18 Tr VND

  • Hồ Chí Minh