Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

61729 - Japanese Speaking - Beauty Consultant

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 380 - 430 USD
Hết hạn nộp 10/07/2021
Ngành nghề Y tế / Chăm sóc sức khỏe , Tư vấn
Kinh nghiệm 1 Năm

Địa điểm

PERSOLKELLY Vietnam

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 30 Tr - 35 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

$ 7,5 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 26,4 Tr - 55 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 13,2 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 26,4 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,5 Tr - 19,0 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 33 Tr VND

  • Hà Nội