Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

61773 - HR Manager

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 1.000 - 1.700 USD
Hết hạn nộp 10/07/2021
Ngành nghề Nhân sự
Kinh nghiệm 7 Năm

Địa điểm

Bình Dương

Công Ty TNHH Tong Chang Electric Machinery

$ Dưới 20 Tr VND

  • Bình Dương

MegaCEO

$ 99 Tr - 110 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai

SCG Việt Nam

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Bình Dương

Công ty TNHH SML Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Rochdale Spears Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Digital Age Dental Laboratories, Ltd (USA)

$ 15 Tr - 19 Tr VND

  • Bình Dương

XP Power Vietnam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty Cổ Phần TEKCOM

$ Trên 14 Tr VND

  • Bình Dương

Iconic Co.,Ltd

$ 11 Tr - 13,2 Tr VND

  • Bình Dương

Starbucks Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương