Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

62002 - Quality Control

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 800 - 1.500 USD
Hết hạn nộp 22/08/2021
Ngành nghề Quản lý chất lượng (QA/QC)
Kinh nghiệm 3 - 0 Năm

Địa điểm

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,5 Tr - 13,9 Tr VND

  • Bình Dương

DAFI Tropicdane Furniture

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

CEI International Investments VN

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Hi - Tech Wires Asia Co., Ltd

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Citigroup Limited Industries, Inc.

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 33 Tr VND

  • Bình Dương

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Tan Hiep Phat Group

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương