Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

62651 - Japanese Speaking - Interpreter Cum Accountant

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 430 - 1.080 USD
Hết hạn nộp 27/08/2021
Ngành nghề Biên phiên dịch , Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm 1 - 0 Năm

Địa điểm

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 30,8 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 26,4 Tr - 55 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 22 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty TNHH United Asia

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 26,4 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,5 Tr - 22 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,5 Tr - 19,0 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,4 Tr - 9,5 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 22 Tr VND

  • Hà Nội