Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

62723 - Chief Accountant

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 850 - 1.080 USD
Hết hạn nộp 27/08/2021
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm 7 - 0 Năm

Địa điểm

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

  • Hà Nội

MegaCEO

$ 33 Tr - 37,4 Tr VND

  • Hà Nội | Hưng Yên | Hải Dương

MegaCEO

$ 19,8 Tr - 24,2 Tr VND

  • Hà Nội | Bắc Ninh | Vĩnh Phúc

WHA Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Nghệ An | Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 39,6 Tr - 68,6 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Hà Nội

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 25 Tr - 32 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Hà Nội

PERSOLKELLY Vietnam

$ Dưới 30 Tr VND

  • Hà Nội