Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

62744 - Japanese Speaking - IT Communicator

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 800 - 1.000 USD
Hết hạn nộp 27/08/2021
Ngành nghề Biên phiên dịch , CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 3 - 0 Năm

Địa điểm

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 24,2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 24,2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 33 Tr - 55 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ 17,6 Tr - 24,2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 44 Tr - 66 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 14,3 Tr - 19,8 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 16,5 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

  • Hồ Chí Minh