Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

62766 - QC Manager

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 1.000 - 1.500 USD
Hết hạn nộp 28/08/2021
Ngành nghề Quản lý chất lượng (QA/QC)
Kinh nghiệm 3 - 0 Năm

Địa điểm

Đồng Nai

PERSOLKELLY Vietnam

$ 30 Tr - 35 Tr VND

  • Đồng Nai

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Đồng Nai

Công Ty TNHH Fursys VN

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Đồng Nai

Công Ty TNHH Thực Phẩm House Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

LIXIL Global Manufacturing Vietnam

$ 7 Tr - 7,5 Tr VND

  • Đồng Nai

Công Ty TNHH Posco VST

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

MDC PRECISION VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY (MDC PRECISION VIETNAM CO., LTD)

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Đồng Nai

ONP-Vietnam, LLC

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Innovative Lighting

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Action Composites Hightech Industries

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai