Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

62771 - SAP PP/DS (Senior) Consultant

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 1.000 - 2.150 USD
Hết hạn nộp 20/08/2021
Ngành nghề Tư vấn , CNTT - Phần cứng / Mạng
Kinh nghiệm 2 - 0 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Teamwork Vietnam Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 66 Tr - 143 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 35,2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 28,6 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 18,7 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ 60 Tr - 70 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 66 Tr - 143 Tr VND

  • Hồ Chí Minh