Địa điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 0 Năm

 • Cấp bậc

  Trưởng nhóm / Giám sát

 • Hết hạn nộp

  31/12/2020

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

 • Assist the Credit Manager or Finance Controller with supervising the accounts receivable function.

  Trợ giúp cấp trên trong việc kiểm soát bộ phận kế toán phải thu.

 • Plans, assigns, guiding, and evaluates the work of subordinates.

  Lên kế hoạch, phân công, hướng dẫn và đánh giá công việc của cấp dưới.

 • Maintain up-to-date billing system

Duy trì, cập nhật hệ thống phát hành hóa đơn

 • Review the schedule of Accounts Receivable and their collection status.

  Rà soát lịch thu nợ các khoản phải thu và tình trạng thu nợ

 • Review the reconciliation between General Ledger and sub-ledger and perform account reconciliations with customers

Kiểm tra đối chiếu số dư sổ cái và tài khoản con và thực hiện đối chiếu công nợ vơi khách hàng

 • Evaluating and communicating slow paying and bad debt accounts and implement correctional courses of action

Đánh giá và thông báo các khoản nợ chậm thu và các khoản nợ xấu và thực hiện các hoạt động cải tiến

 • Maintain accounts receivable customer files and records for historical purpose

Duy trì các hồ sơ khách hàng cho mục đích truy xuất dữ liệu quá khứ

 • Review credit card transaction report.

Kiểm tra các báo cáo giao dịch liên quan đến thẻ tín dụng.

 • Researching and evaluating clients’ creditworthiness by referring from various reliable sources.

Tìm hiểu và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng bằng cách tham khảo các nguồn dữ liệu đáng tin cậy khác nhau.

 • Immediately report any information or problems regarding collection to the Credit Manager.

  Lập tức báo cáo các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thu nợ với Quản lý Tín Dụng.

 • Providing suggestion on the improvement on the AR and credit process

  Đưa ra ý kiến để hoàn thiện hơn quy trình phải thu

 • Communicate with customers via phone, email, mail or personally

Giao tiếp với khách hàng qua điện thoại, email, thư tín hoặc cá nhân

 • Assist with month, quarter and year-end close

  Hỗ trợ báo cáo tháng, quý, năm

 • Ensuring compliance with existing internal and external accounting policies and procedures pertaining to one or more operational areas.

Đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục kế toán nội bộ và bên ngoài liên quan đến lĩnh vực hoạt động.

 • Maintain accounts receivable customer files and records for historical purpose

Duy trì các hồ sơ khách hàng cho mục đích truy xuất dữ liệu quá khứ

 • Protects organization's value by keeping information confidential.

  Bảo vệ giá trị của công ty bằng cách giữ bí mật các thông tin của công ty.

 • Perform other duties assigned by the superior.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Yêu Cầu Công Việc

 • Bachelor degree in Accounting & Finance.

        Bằng cử nhân về lĩnh vực Kế toán & Tài chính.

 • Three year experience in related fields. Experience in supervisor level

        Có 3 năm kinh nghiệm ở những lĩnh vực liên quan. Kinh nghiệm vị trí giám sát.

 • Well organized, hard-working, detail oriented, trustworthy, integrity, time management, team work, problem solving, and good communication.

  Có khả năng tổ chức công việc tốt, chăm chỉ, cẩn thận, đáng tin cậy, quản lý thời gian, làm việc theo nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng giao tiếp tốt

 • Able to work in fast-paced environment

  Có khả năng làm việc trong môi trường năng động

 • Must present a well-groomed appearance.

Hình thức gọn gàng, chỉnh chu.

 • Proficient with Microsoft Excel, Word. Cenium system experience is preferred.

  Thành thạo MS-Excel/ Word. Kinh nghiệm hệ thống Cenium là lợi thế

 • Prior hotel experience preferred.

  Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn

 • Fluent in spoken and written English. Native Vietnamese.

  Thông thạo ngôn ngữ Việt, Anh

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Các công việc tương tự

Cai Mep International Terminal

Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu

Zinc Oxide Corporation Vietnam LLC (ZOCV)

Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM

$ 13 Tr - 25 Tr VND

 • Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Long An
 • Đồng Nai

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Hóa Dầu Long Sơn

Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu

Iconic Co.,Ltd

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty Cổ Phần Le & Associates

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Bình Dương
 • Đồng Nai
Feedback