Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Các công việc tương tự Xem tất cả

www.foodempire.com

Food Empire is a leading Singaporean Food and Beverage company that manufactures and markets instant beverages, frozen foods, confectionery and snacks. In Vietnam FESV has been selling its... Chi tiết

Accounting Executive

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

- Receive orders from admin, issue invoices follow orders and promotions after checking all the relevant documents and data, received money.

Nhận đơn hàng từ admin, xuất hóa đơn theo đơn hàng và chương trình khuyến mãi sau khi kiểm tra các giấy tờ liên quan và tiền hàng nhận được.

- Filing documents: blue invoice, orders, invoice photocopy, dispatch note.

Kẹp chứng từ: liên xanh, đơn hàng, hóa đơn photo, phiếu xuất kho.

- Check and reconcile reports with accountant.

Kiểm tra sổ sách với kế toán.

- Check inventory records.

Kiểm tra hàng tồn kho.

- Other task assigned.

Các công việc khác được giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Smart, honest, confidential, careful, hard-working, team-working

- Can work well under high pressure and have good communication skills

- Graduated from college’s degree in finance, accounting or audit field

- Min 1- 2-year working experience.

- Working experience in issuing invoices is advantage

- Good administrative, organizational and process skills

- Good knowledge of Microsoft Office, Outlook

Thông tin khác

  • Kinh nghiệm: 1 - 2 Năm

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Tìm thêm việc làm "Accounting Executive"

Accounting Executive

Công ty TNHH FES VietNam

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.