Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Accounting Supervisor (Cashew)

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 20/08/2021
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 3 - 0 Năm

Công Ty TNHH Olam Việt Nam

$ 15 Tr - 17 Tr VND

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại KCN Biên Hòa 2

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

MegaCEO

$ 14,3 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Đồng Nai

Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại KCN Biên Hòa 2

$ 7,5 Tr - 8 Tr VND

  • Đồng Nai

Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại KCN Biên Hòa II

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Đồng Nai