Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Thông Tin Tuyển Dụng

Animal R&T (mảng heo)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 30/10/2020
Ngành nghề Chăn nuôi / Thú y

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

$ Cạnh tranh

 • Long An

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

$ Cạnh tranh

 • Long An | Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

$ Cạnh tranh

 • Long An | Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

$ Cạnh tranh

 • Long An

Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông WOW

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

$ Cạnh tranh

 • Long An

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Talent Trader Vietnam

$ 15,4 Tr - 26,4 Tr VND

 • Hà Nội

First Alliances

$ 40 Tr - 69 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Gear Inc.

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

Mongta Media

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh