Giới thiệu về công ty

POPS Worldwide

Thông Tin Tuyển Dụng

Animation Assistant (Comic Team)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 27/08/2020
Ngành nghề CNTT - Phần mềm , Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế , Giải trí

Địa điểm

Hồ Chí Minh

POPS Worldwide

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

POPS Worldwide

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

POPS Worldwide

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Fitness & Lifestyle Group (FLG) Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thông Tin Kokuen Tenko

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

POPS Worldwide

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Autonomous Inc.

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

$ 8,8 Tr - 33 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Iconic Co.,Ltd

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Lotus Pacific Group

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh