Giới thiệu về công ty

First Alliances

Thông Tin Tuyển Dụng

Asset Manager (Foreign Real Estate Developer) (ID: 501020)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 2.000 - 3.500 USD
Hết hạn nộp 03/11/2020
Ngành nghề Xây dựng , Bất động sản
Kinh nghiệm 5 - 12 Năm

Địa điểm

First Alliances

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Hà Nội

First Alliances

$ 55 Tr - 77 Tr VND

 • Hà Nội

First Alliances

$ 44 Tr - 77 Tr VND

 • Hà Nội

First Alliances

$ 40 Tr - 70 Tr VND

 • Hà Nội

Insurance Company

$ 30 Tr - 35 Tr VND

 • Hà Nội

First Alliances

$ Trên 20 Tr VND

 • Hà Nội

First Alliances

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

First Alliances

$ 17,6 Tr - 33 Tr VND

 • Hà Nội

MegaCEO

$ 44 Tr - 50,6 Tr VND

 • Hà Nội | Hồ Chí Minh | Đà Nẵng

First Alliances

$ 66 Tr - 110 Tr VND

 • Hà Nội

First Alliances

$ 40 Tr - 60 Tr VND

 • Hà Nội