Vui lòng cập nhật số điện thoại trong hồ sơ của bạn theo thông báo chuyển đổi từ  11 sang 10 chữ số trước ngày 15/12/2018 để Nhà tuyển dụng có thể tiếp cận bạn cho các việc làm phù hợp. Sau hạn chót một ngày, hệ thống sẽ tự động cập nhật số điện thoại của bạn theo quy định từ các nhà mạng.

Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Assistant of National Operation Manager/ Trợ lý Giám Đốc Vận Hành (Operation Executive)

CÔNG TY CỔ PHẦN JUMP ARENA
Ngày cập nhật: 11/12/2018

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

  • Máy tính xách tay
  • Bảo hiểm theo quy định
  • Đồng phục
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

- Receive suggestions and feedbacks from Jump Arena Centers nationwide and related departments to fully report to the NOM and forward them to the relevant functional Departments for guidance. The direction of timely and appropriate.

Tiếp nhận đề nghị, phản hồi từ các trung tâm Jump Arena trên toàn quốc và các phòng ban liên quan báo cáo đầy đủ cho Giám đốc vận hành và chuyển đến các Phòng/Ban chức năng theo chỉ đạo để có phương hướng xử lý kịp thời và phù hợp.

- Prepare periodic or unscheduled reports, assess business performance indicators of Jump Arena nationwide based on reporting data of the accounting/ financial.
Chuẩn bị các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, đánh giá các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của các trung tâm Jump Arena trên toàn quốc dựa trên số liệu báo cáo của BP. Tài chính – kế toán;

- Implement sales policy, sales promotion program, control sales activities, tools for sale, sales support, other systems, ...
Triển khai chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại, kiểm soát hoạt động bán hàng, công cụ dụng cụ phục vụ bán hàng, hỗ trợ bán hàng, hệ thống khác,...

- Check the accuracy of documents and reports arising in the department before submitting for approval.
Kiểm tra tính chính xác của các chứng từ, báo cáo phát sinh trong bộ phận trước khi trình duyệt.

- Statistics the data, performs periodic and unscheduled reports.
Thống kê các dữ liệu, thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Perform other tasks and reports as required directly from NOM.
Thực hiện các công việc và báo cáo khác theo yêu cầu trực tiếp từ Giám đốc vận hành.

Yêu Cầu Công Việc

- Bachelor of Finance, Accounting, Banking Finance/ Tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính, Kế toán, hoặc Tài chính Ngân hàng.

At least 02 year experience with role of Manager Assistant, Finance analyst/ Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm Trợ lý, phân tích tài chính.

- Fluent English and good communication/ Tiếng Anh lưu loát, giao tiếp tốt.

Excellent of MS Office, excel, power point/ Kỹ năng vi tính giỏi.

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: 24 - 30
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN JUMP ARENA

https://jumparena.vn/vi/trang-chu/Qui mô công ty: 25-99
At Jump Arena, we believe that to jump is to live, that life is so good we should be free to jump about it. The world outside is sometimes a complex and...Chi tiết

Assistant of National Operation Manager/ Trợ lý Giám Đốc Vận Hành (Operation Executive)

CÔNG TY CỔ PHẦN JUMP ARENA

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.