Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Heise Industries (Việt Nam)

Thông Tin Tuyển Dụng

Associate Director

Cấp bậc Phó Giám đốc
Lương $ 70,000,000 - 95,000,000 VND
Hết hạn nộp 18/11/2020
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất , Quản lý chất lượng (QA/QC)
Kinh nghiệm 5 Năm

Địa điểm

Dai Sheng Enterprise VN

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Bình Dương

Dai Sheng Enterprise VN

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương

Dai Sheng Enterprise VN

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương

Dai Sheng Enterprise VN

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương

Dai Sheng Enterprise VN

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương

Dai Sheng Enterprise VN

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương

Dai Sheng Enterprise VN

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương

Dai Sheng Enterprise VN

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương

PepsiCo Foods Vietnam Company

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương

Cargill Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương

MegaCEO

$ 44 Tr - 48,4 Tr VND

 • Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai