Giới thiệu về công ty

PERSOLKELLY Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

Associate Recruitment Consultant

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 30/06/2021
Ngành nghề Nhân sự
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

PERSOLKELLY Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Focus Consulting Co., Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

HR Strategy _ Recruitment Agency

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Persolkelly

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

PERSOLKELLY (Formerly: First Alliances)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh