Giới thiệu về công ty

Mecury Studio

Thông Tin Tuyển Dụng

Backend Developer (.Net/ Golang)~ 1500USD

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Trên 1.500 USD
Hết hạn nộp 04/07/2021
Ngành nghề CNTT - Phần cứng / Mạng , CNTT - Phần mềm

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 19,8 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

FUTA Bus Lines

$ 11 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Mecury Studio

$ Dưới 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

FPT Software

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh