Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Biên Hòa_ QA translater_ Tiếng Nhật N2 (Freshers ok)_18488KC

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Hết hạn nộp 30/01/2021
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Biên phiên dịch , Quản lý chất lượng (QA/QC)

Địa điểm

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Đồng Nai

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 18 Tr - 23 Tr VND

  • Đồng Nai

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 35 Tr - 45 Tr VND

  • Đồng Nai

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 18 Tr - 28 Tr VND

  • Đồng Nai

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Đồng Nai

YKK Vietnam Co., Ltd

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Đồng Nai

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Đồng Nai

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Đồng Nai