Giới thiệu về công ty

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

Thông Tin Tuyển Dụng

Biên Phiên Dịch TGĐ

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/03/2021
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Biên phiên dịch
Kinh nghiệm 2 - 4 Năm

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam

$ 13 Tr - 18 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 11 Tr - 13,2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Tr - 17,6 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh