Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

Thông Tin Tuyển Dụng

Biên tập viên Toán và Tiếng Việt Tiểu học

Cấp bậc Mới tốt nghiệp
Lương $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Hết hạn nộp 30/06/2021
Ngành nghề Giáo dục / Đào tạo

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

Mathnasium Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

Trường Quốc tế Việt Nam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 6,5 Tr - 8,5 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THÔNG MINH VIỆT NAM

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ 3 Tr - 5 Tr VND

  • Hà Nội