Giới thiệu về công ty

Ho Chi Minh Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

Bình Dương _ GA/HR Assistant Manager (Tiếng Anh khá) _ 18792KD

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Hết hạn nộp 30/04/2021
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Quản lý điều hành , Nhân sự
Kinh nghiệm 5 - 7 Năm

Địa điểm

Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 25 Tr - 26 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 25 Tr - 26 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 23 Tr - 26 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 26 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 20 Tr - 26 Tr VND

  • Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 25 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Bình Dương