[Bình Dương] Internal Audit Specialist - Real Estate

Tan Hiep Phat Group
Địa điểm

Bình Dương

 • Lương

  15 Tr - 25 Tr VND

 • Kinh nghiệm

  2 - 10 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  26/10/2020

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

 • Đánh giá rủi ro và thiết kế các thủ tục kiểm toán chi tiết/ Develop risk assessment and design testing procedures on Tableau
 • Xác định các điểm yếu trong kiểm soát/ Control weakness identified
 • Xác định các trường hợp không thực hiện theo chiến lược công ty/ Identification of non-alignment with company's strategy
 • Ảnh hưởng /rủi ro của lỗ hổng kiểm soát/ Implication/risks of unmitigated weakness
 • Các đề nghị tới cấp quản lý chuyên ngành phục vụ cho việc cải thiện/ Recommendations to line management for improvement
 • Xây dựng chương trình kiểm toán và các thủ tục kiểm tra liên quan đến các rủi ro và mục tiêu kiểm tra/ Develope audit programs and testing procedures relevant to risk and test objectives
 • Lập kế hoạch công việc hiệu quả để đảm bảo việc sử dụng nguồn lực hiệu quả cao và nộp kết quả làm việc đúng cam kết/ Effective workload scheduling to ensure high team ultilization and on time delivery of assignment
 • Thu thập và soát xét các bằng chứng nhằm đảm bảo kết luận kiểm toán đều được ghi chép/ Obtains and reviews evidence ensuring audit conclusions are well-documented
 • Đảm bảo phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan với chuẩn mực chuyên nghiệp nhất/ Ensures adherence at all times to all applicable department and professional standards
 • Điều tra các trường hợp nghi ngờ có gian lận trong nội bộ/ Conducts investigations of suspected internal fraud
 • Báo cáo về các tình hình tuân thủ và các lỗ hổng kiểm soát phát hiện trong quá trình kiểm toán/ Report on compliance status and identified control loop holes
 • Soạn thảo báo cáo dễ hiểu để người đọc không chuyên vẫn có thể kiểu vấn đề/ Write user friendly reports to enable non professionals to understand issues

Yêu Cầu Công Việc

 • Đại học chuyên ngành Kế toán kiểm toán hoặc chuyên ngành về xây dựng/ University Degree, Accounting/Auditing/ Construction major
 • Biết sử dụng SAP/ Tableau là lợi thế/ Experience related to Sap/ Tableau is a plus
 • Có kinh nghiệm với hệ thống ERP và CAAT/ Experience in using ERP and CAAT
 • Tiếng anh tốt/ Proficient in English 
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kiểm toán lĩnh vực BĐS/ xây dựng/ At least 2 years experiences of auditing in the field of Real Estate/ Construction
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kiểm toán/ At least 2 years experiences of  internal audit
 • Kỹ năng phân tích/ Analytic skill  
 • Kỹ năng làm việc độc lập/ Working independently

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 20 - 40

Job tags / skills

Các công việc tương tự

Talent Trader Vietnam

$ 40 Tr - 60 Tr VND

 • Bình Dương

Talent Trader Vietnam

$ 40 Tr - 60 Tr VND

 • Bình Dương

First Alliances' Client

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Bình Dương

CareerBuilder's client

Cạnh tranh

 • Bình Dương

CareerBuilder's client

Cạnh tranh

 • Bình Dương

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 33 Tr VND

 • Bình Dương

Tan Hiep Phat Group

Cạnh tranh

 • Bình Dương

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Bình Dương

First Alliances

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Bình Dương

Bảo mật

Cạnh tranh

 • Bình Dương
Feedback