Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Thông Tin Tuyển Dụng

[Bình Dương] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT (Chấp nhận fresher) ~ 700 - 800 USD Net +PC

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 700 - 800 USD
Hết hạn nộp 30/04/2021
Ngành nghề Biên phiên dịch

Địa điểm

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Tr - 12,5 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Bình Dương