Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Thông Tin Tuyển Dụng

[Bình Thạnh] Front end Developer tiếng Nhật N4

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 500 - 750 USD
Hết hạn nộp 31/03/2021
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

Địa điểm

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 11 Tr - 16,5 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 11 Tr - 16,5 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 11 Tr - 16,5 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Dưới 16,5 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 11 Tr - 16,5 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Representative Office of Kimson Limited

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 16,5 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Weddingbook Saigon

$ 15 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh