Giới thiệu về công ty

UPS Viet Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Brokerage Officer (COD)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 20/08/2021
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán , Xuất nhập khẩu , Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

Schenker Vietnam Co. Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Schenker Vietnam Co. Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

UPS Viet Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

FV Hospital

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Apex Plastech Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Apex Plastech Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Apex Plastech Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Apex Plastech Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Dai-ichi Life Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Apex Plastech Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh