Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

C&B Supervisor

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 26/07/2023
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Luật / Pháp lý , Nhân sự
Kinh nghiệm Trên 5 Năm

Địa điểm

Đồng Nai

Action Composites Hightech Industries

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Techtronic Industries Vietnam (TTI)

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

East West Industries Vietnam LLC.

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương | Hồ Chí Minh | Đồng Nai

Techtronic Industries Vietnam (TTI)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Đồng Nai

Action Composites Hightech Industries

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công Ty TNHH AM Industries Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Action Composites Hightech Industries

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

framas Footwear Technologies Co., LTD.

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Nội thất San Lim

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai