Giới thiệu về công ty

NINJA VAN VIỆT NAM

Thông Tin Tuyển Dụng

Category Manager

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 28/02/2023
Ngành nghề Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận , Hành chính / Thư ký , Thu mua / Vật tư
Kinh nghiệm 5 - 0 Năm

PERSOLKELLY Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CRC Sports & Lifestyle Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Circle K Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Concung.com - Con Cung Joint Stock Company

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Viet Thai International

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty CP Việt Tinh Anh

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

PANASONIC ELECTRIC WORKS VIETNAM CO., LTD

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Knauf Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Jotun Paints Vietnam Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh