Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Chief Accountant

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)
Ngày cập nhật: 17/05/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép
 • Chế độ tập thể dục

Mô tả Công việc

1. To organize, assign and supervise the Accounts staff on their job function, performance and day today operation.

Tổ chức, phân công và giám sát các nhân viên Kế toán theo chức năng công việc, sự thi hành nhiệm vụ và hoạt động thường ngày của họ.

2. Prepare and review the accounting, financial and other related reports / documents for internal, external reference or circulation. And to ensure the reports are submitted accurately and timely.

Chuẩn bị và xem xét các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan khác/ các tài liệu để tham khảo nội bộ, bên ngoài hoặc để lưu hành đồng thời đảm bảo các báo cáo được trình nộp một cách chính xác và kịp thời.

3. Liaise with Head Office, Financial Institutions, auditors, tax agent and other statutory bodies on accounting and financial related matters.

Liên lạc với Trụ sở chính, các tổ chức tài chính, kiểm toán viên, cơ quan thuế và các cơ quan pháp luật khác về những vấn đề liện quan đến kế toán và tài chính.

4. Monitor to ensure compliance and submit the required taxes (VAT, CIT, FCT, etc) to the Tax Authority.

Giám sát để đảm bảo việc thực hiện đúng và nộp các khoản thuế cần thiết (thuế GTGT, thuế TNDN, FCT, vv) cho Cơ quan Thuế.

5. To check the journal entries and posting reports prepared by the Accounts team.

Kiểm tra các khoản vào sổ mỗi ngày và các báo cáo sổ cái được tổ Kế toán chuẩn bị.

6. Responsible for the provision of training, guidance and support to the Accounts team, to monitor and review their performance to ensure achievement of the targeted goal and maintain reasonable quality of works.

Chịu trách nhiệm về việc đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ cho tổ Kế toán, theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của họ để đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra và duy trì chất lượng công việc hợp lý.

7. Organize the compilation of financial statements for review by the Financial Controller.

Tổ chức lập báo cáo tài chính để Giám đốc Tài chính xem xét.

8. To be fully responsible, under the law and statutory requirements of Vietnam, for the submission of tax and financial documents to the Authorities.

Hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc nộp thuế và các văn bản tài chính cho các nhà chức trách theo quy định và các yêu cầu pháp luật của Việt Nam,

9. Any other duties that may be assigned from time to time by the management.

Các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc phân công tùy từng thời điểm.

Yêu Cầu Công Việc

 • Diploma or equivalent qualification.
 • Minimum 10 years working in Financial Accounting function.
 • Knowledge of using spreadsheet, Account software.
 • Able to communicate with all levels, initiate and hard working.

-----------------------------------------------------------

 • Bằng cấp hoặc chứng nhận tương đương.
 • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong công việc Tài chính kế toán.
 • Biết sử dụng phần mềm Kế toán.
 • Giao tiếp tốt, sáng tạo và cần cù.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

https://gamudaland.com.vn/Qui mô công ty: 300-400
Established in 1995, Gamuda Land is the property development arm of Gamuda Berhad, one of the the leading engineering, construction and infrastructure...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Tìm thêm việc làm "Chief Accountant"

Chief Accountant

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.