Giới thiệu về công ty

HOYA LENS VIETNAM LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

Chief Accoutant - (Work in Binh Duong)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 02/04/2021
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Kế toán / Kiểm toán , Tài chính / Đầu tư

Địa điểm

JELLYFISH Việt Nam

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

  • Bình Dương

JELLYFISH Việt Nam - Chi nhánh HCM

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Bình Dương

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

JELLYFISH Việt Nam - Chi nhánh HCM

$ 14 Tr - 16 Tr VND

  • Bình Dương

DHL-VNPT Express Ltd.

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

JELLYFISH Việt Nam - Chi nhánh HCM

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Bình Dương

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương | Hồ Chí Minh

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

AkzoNobel Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương