Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

Chinese Speaking - QA Staff

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 300 - 400 USD
Hết hạn nộp 15/06/2020
Ngành nghề Quản lý chất lượng (QA/QC)
Kinh nghiệm 1 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 12,1 Tr - 22 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 35 Tr - 60 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Gilimex

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh | Thừa Thiên- Huế

Theodore Alexander HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 6,6 Tr - 7,7 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 13,2 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 7,7 Tr - 11 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 7,7 Tr - 9,9 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Un-Available LTD Co.,

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh