Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 0 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  31/08/2021

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

1. Triển khai, vận hành các giải pháp Network, Endpoint Security

 • Chịu trách nhiệm đảm bảo ATTT mức network, endpoint trên toàn Công ty
 • Triển khai các giải pháp ATTT
 • Quản trị vận hành các hệ thống ATTT bao gồm các công việc vận hành, nâng cấp, sao lưu cấu hình

2. ​Triển khai, vận hành các giải pháp App Sec, DevSecOps, Cloud Sec

 • Triển khai các hệ thống phục vụ quản lý ATTT nhóm Application security
 • Xây dựng phương án thu thập dữ liệu, tổng hợp và hiển thị các dashboard giám sát theo yêu cầu
 • Quản trị, vận hành các hệ thống ATTT bao gồm các công việc vận hành, nâng cấp, sao lưu cấu hình
 • Xây dựng profile các loại tấn công mạng và tối ưu các giải pháp WAF, phòng chống DdoS dựa trên traffic thực tế

3. Triển khai, vận hành các giải pháp Data Security, IAM

 • Triển khai các giải pháp ATTT bảo vệ dữ liệu
 • Quản trị vận hành các hệ thống ATTT bao gồm các công việc vận hành, nâng cấp, sao lưu cấu hình
 • Cập nhật, khai báo các chính sách DLP
 • Cập nhật, khai báo các chính sách quản lý truy cập, phân quyền dữ liệu DRM/IRM

4. Giải pháp ATTT

 • Nghiên cứu các xu hướng trong lĩnh vực Fintech như eWallet, P2P lending, Personal Loan
 • Nghiên cứu các giải pháp ATTT, thử nghiệm và đưa ra kiến trúc đảm bảo ATTT
 • Nghiên cứu kiến trúc công nghệ ATTT, giải pháp ATTT cho các xu thế chuyển dịch

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành CNTT, ATTT, Toán máy tính hoặc các chuyên ngành kỹ thuật phù hợp.
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CEH, Security +, CCSP/CCSE, CCNP-Security, JNCIS, ISO27000, v.v.)
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc CNTT, ít nhất 3 năm trong vai trò Quản trị viên bảo mật.
 • Có kinh nghiệm thực tế đối với các mục mô tả trong nhiệm vụ và trách nhiệm.
 • Kỹ năng lập và quản lý kế hoạch, kỹ năng quản trị dự án, kỹ năng giải quyết vấn đề

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Feedback