Chuyên viên cao cấp Phát triển tổ chức và Quản lý dự án

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  30/09/2020

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

Phát triển tổ chức:

 • Tham gia xây dựng và kiện toàn mô hình tổ chức của các Khối/Ban/Đơn vị trong Ngân hàng theo định hướng của Giám đốc Phát triển Tổ chức và Quản lý Dự án. Xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá hiệu quả của mô hình tổ chức áp dụng.
 • Tham gia xây dựng hệ thống chức danh, đánh giá cấp bậc công việc; thực hiện xây dựng hệ thống mô tả công việc, từ điển năng lực, hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả công việc của các chức danh trong Ngân hàng. Giám sát, đánh giá và lập các báo cáo về việc thực hiện và tuân thủ của các đơn vị cũng như hiệu quả của các hệ thống được áp dụng; từ đó đề xuất các cải tiến, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.
 • Tiến hành khảo sát, phối hợp với các đối tác trên thị trường cập nhật xu thế, phương pháp luận mới về công tác hoạch định nguồn nhân lực; từ đó nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng các chính sách, chiến lược phù hợp với tình hình nhân sự thực tế tại SeABank.

Quản lý, điều phối và đánh giá các dự án:

 • Tham gia triển khai các dự án của Khối QT&PTNNL theo phạm vi công việc được phân công.
 • Thực hiện công tác điều phối, đánh giá các dự án của Khối QT&PTNNL và các báo cáo liên quan.
 • Đầu mối của Khối QT&PTNNL triển khai dự án phần mềm nhân sự SeABank (HRSB), bao gồm:
 • Điều phối quá trình triển khai dự án giữa các bên có liên quan, theo dõi và giám sát tiến độ triển khai;
 • Xây dựng các phân hệ nghiệp vụ liên quan đến chức năng của bộ phận;
 • Tham gia tư vấn các ý kiến nhằm bổ sung, cải tiến, điều chỉnh tính năng và xây dựng các yêu cầu người dùng đối với phần mềm nhân sự.

Thực hiện các báo cáo phân tích làm cơ sở cho Chiến lược báo cáo về phát triển tổ chức.

Thực hiện các báo cáo tổng hợp/thống kê/phân tích định kỳ và đột xuất khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo yêu cầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Phát triển Tổ chức và Quản lý Dự án và Giám đốc/ Phó Giám đốc Khối Quản trị & Phát triển Nguồn nhân lực.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn:           

 • Trình độ Đại học trở lên. Ưu tiên các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan đến tài chính ngân hàng.
 • Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp bằng Khá, Giỏi.

Kinh nghiệm công tác:   

 • Tối thiểu 3 năm trong mảng nhân sự.
 • Có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm lĩnh vực phát triển tổ chức. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Các kỹ năng:       

 • Khả năng viết và tư duy lôgic;
 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc hiệu quả;
 • Tinh thần trách nhiệm trong công việc cao.

Các yêu cầu khác:          

 • Tiếng Anh giao tiếp.
 • Tin học văn phòng, kỹ năng soạn thảo văn bản tốt;
 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc. 

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Các công việc tương tự

Công ty Cổ phần FECON

Cạnh tranh

 • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

Cạnh tranh

 • Hà Nội

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

Cạnh tranh

 • Hà Nội

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Trên 7 Tr VND

 • Hà Nội

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Hà Nội

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Cạnh tranh

 • Hà Nội

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Cạnh tranh

 • Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Cạnh tranh

 • Hà Nội

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Cạnh tranh

 • Hà Nội
Feedback