Giới thiệu về công ty

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 2H004

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 20/12/2020
Ngành nghề Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 2 - 3 Năm

Địa điểm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Cạnh tranh

  • Quảng Nam | Lâm Đồng

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Đà Nẵng

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Đà Nẵng | Nam Định

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Khánh Hòa

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Cạnh tranh

  • Phú Yên | Khánh Hòa

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Cạnh tranh

  • Đà Nẵng | Bình Định | Lâm Đồng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Cạnh tranh

  • Khánh Hòa

Công ty TNHH CK HR Consulting

$ 12 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội | Đà Nẵng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Cần Thơ | Đà Nẵng

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương | Kiên Giang | Đà Nẵng