Chuyên Viên/Chuyên gia An toàn thông tin ứng dụng

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  2 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  07/02/2021

Mô tả Công việc

Mục đích công việc

Chịu trách nhiệm xây dựng, đánh giá và triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn thông tin lớp ứng dụng.

Trách nhiệm

 • Hỗ trợ đánh giá và triển khai dự án về An toàn thông tin (ATTT) và hệ thống ứng dụng của Công nghệ thông tin (CNTT) liên quan đến ATTT;
 • Hỗ trợ đánh giá sự thay đổi CNTT, phân tích luồng kết nối ứng dụng và đưa chốt kiểm soát để đảm bảo ATTT.
 • Định kỳ rà soát cấu hình các hệ thống ứng dụng ATTT để cải tiến, giảm thiểu rủi ro.
 • Hỗ trợ vận hành giải pháp ATTT lớp ứng dụng.
 • Phát hiện những rủi ro có thể gây ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu và tính liên tục của hoạt động kinh doanh. Thực hiện các hành động phù hợp, kịp thời để giảm thiểu rủi ro, đề xuất giải pháp bổ sung, cải tiến về quy trình và công nghệ phù hợp;
 • Giám soát phân tích và báo cáo về các thiếu sót trong hoạt động kiểm soát được phát hiện;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Cử nhân ngành CNTT, ưu tiên chuyên ngành ATTT;
 • Hiểu biết code và có thể lập trình mức cơ bản.
 • Ưu tiên có Chứng chỉ bảo mật CEH, Security +….;
 • Tối thiểu 2 năm (Chuyên viên)/ 3 năm (Chuyên gia) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ATTT;
 • Hiểu biết về PCI DSS, OWASP, ISO 27001;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt;

Kỹ năng Tiếng Anh cơ bản.

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Feedback