Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  10 Tr - 12 Tr VND

 • Kinh nghiệm

  2 - 3 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  18/12/2020

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

A. ĐÀO TẠO ( 60%)

1. THAM GIA XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Triển khai lấy nhu cầu đào tạo tại các phòng ban/ đơn vị, tổng hợp và đề xuất nhu cầu để xây dựng chương trình phù hợp;

- Thu thập dữ liệu, tài liệu thực tế tại các phòng ban/đơn vị làm dữ liệu xây dựng chương trình đào tạo;

- Tự xây dựng các chương trình cơ bản, đơn giản;

- Đề xuất, cập nhật nội dung chương trình phù hợp với sự thay đổi tại đơn vị;

- Tham gia xây dựng tài liệu hỗ trợ đào tạo: Giáo án, clip, hướng dẫn công việc,…

- Xây dựng kế hoạch đào tạo định kỳ dựa trên định hướng kinh doanh của Công ty và nhu cầu thực tế tại phòng ban/ đơn vị; lập kế hoạch đào tạo chi tiết hàng tháng gửi Trưởng phòng phê duyệt;

- Tham gia xây dựng nguồn nhận lực kế thừa cho các vị trí quản lý.

2. TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

- Truyền thông các hoạt động đào tạo tới các bộ phận liên quan trước khi diễn ra chương trình đào tạo;

- Phụ trách đào tạo hội nhập, trực tiếp đứng lớp những chương trình đào tạo cơ bản đã được chuyển giao hoặc các chương trình tự thiết kế; Thực hiện điểm danh đầy đủ các lớp học;

- Báo cáo sau mỗi lớp học và theo dõi các kế hoạch/ hành động tiếp theo (nếu có);

- Theo dõi việc triển khai đào tạo tại các phòng ban, đảm bảo nhân viên được đào tạo theo đúng quy định và hướng dẫn thực hiện của từng vị trí;

- Lập báo cáo đào tạo hàng tháng (hoặc đột xuất) về tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo theo yêu cầu của cấp trên;

3. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH ĐÀO TẠO

- Quản trị hệ thống dữ liệu đào tạo đảm bảo thông tin được lưu trữ đầy đủ theo quy định, quy chế đào tạo;

- Sử dụng ngân sách đào tạo hợp lý theo quy định đã được duyệt (đối với trường hợp phát sinh cần có sự phê duyệt của các lãnh đạo liên quan);

- Chuẩn bị hậu cần cho các hoạt động đào tạo theo đúng yêu cầu của từng chương trình.

B. KIỂM SOÁT KPIs ( 40%)

- Lập kế hoạch xây dựng, giao và đánh giá KPI’s định kỳ

- Theo dõi, đôn đốc và báo cáo quá trình thực hiện kế hoạch theo phê duyệt của các Phòng/ bộ phận/Công ty thành viên

- Phối hợp trưởng bộ phận xây dựng các chỉ tiêu KPI’s, tiêu chí đánh giá cho CBNV

- Hỗ trợ theo dõi quá trình thực hiện các chỉ tiếu KPI’s của các Phòng/ bộ phận/Công ty thành viên

- Triển khai kế hoạch đánh giá KPI’s định kỳ

- Tổng hợp, kiểm tra, rà soát kết quả đánh giá của CBNV các Phòng/ bộ phận/Công ty thành viên

- Theo dõi, cập nhật và cải tiến hệ thống đánh giá khi phát sinh

- Tiếp nhận, rà soát, tổng hợp và lưu trữ hồ sơ đánh giá KPI’s của CBNV Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp của Truởng Phòng;

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH các Ngành Quản trị nhân sự, Luật hoặc liên quan đến Nhân sự
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm mảng Đào tạo hoặc KPIs 
- Am hiểu luật và các chính sách liên quan nhân sự
- Thành thạo Office (Word, Excel và Power Point)
- Có các kỹ năng liên quan đến công tác đào tạo: tổ chức, giao tiếp, truyền đạt tốt, có khả năng đứng lớp, kiểm tra, kiểm soát, soạn thảo văn bản.

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Feedback