Chuyên viên Điều phối Dự án

Công ty CP IIG Việt Nam
Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 10 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  07/12/2020

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Du lịch nước ngoài
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

• Tham gia vào việc xây dựng và ban hành các quy trình, chính sách dự án.

• Tìm kiếm, phát triển đối tác (các dự án mới) & Triển khai dự án:

- Tìm kiếm và phát triển các dự án tiềm năng, bao gồm nhưng không giới hạn việc xây dựng, chuẩn bị các nghiên cứu khả thi, đề xuất dự án và/hoặc hồ sơ đấu thầu dự án..

- Thực hiện việc lên kế hoạch công việc, lịch trình, kế hoạch phân bổ nguồn lực, tài chính của các dự án, theo dõi các thay đổi, và truyền đạt thông tin tới chuyên gia dự án và thành viên liên quan của dự án.

- Theo dõi các nhiệm vụ/các bước dự án/thời hạn dự án được giao, phối hợp với các chuyên gia dự án và thành viên nhóm liên quan, đưa ra hỗ trợ và/hoặc thông tin về các vấn đề liên quan dự án.

- Liên lạc và lập mạng lưới với các bên liên quan khác.

- Đi công tác tại các địa phương (miền Bắc)

• Thực hiện công tác báo cáo, chuẩn bị thủ tục hồ sơ và các công việc hành chính khác:

- Hỗ trợ trong việc chuẩn bị và hoạch định hậu cần cho các sự kiện khác nhau – ví dụ, hội nghị, hội thảo, họp hành, v.v… – bao gồm cả việc chuẩn bị chương trình và biên bản cuộc họp.

- Lập và xử lý các chứng từ, hóa đơn, báo cáo tài chính, cũng như báo cáo ngân quỹ và tiến độ.

- Lập báo cáo tuần/tháng.quý về tình hình và tiến độ dự án hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

- Lưu giữ và cập nhật tài liệu dự án và các hồ sơ tài liệu khác (cả bản cứng và bản mềm).

Yêu Cầu Công Việc

- Có 3 năm kinh nghiệm làm điều phối dự án/hoặc chuyên viên dự án/ hoặc Project Sales.

- Có kỹ năng giao tiếp, điều phối, tổ chức xắp xếp.

- Hiểu biết về cách lập các đề xuất dự án, và kế hoạch nhân sự - tài chính cho dự án.

- Có khả năng đi công tác (trong ngày hoặc 1-2 ngày).

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Feedback